D.22 poisto ja immediaattina Maryland-silta

Potilaalla d.22 on useamman kerran juurihoidettu, eikä hoidolle ole saatu vastetta. KKTT-kuvassa nähdään laajahko radiolusentti muutos. Resektio ei tässä tapauksessa ole mielekästä ja hampaan poisto on indikoitua.

Korvaamisessa implantti on ensisijainen ratkaisu, mutta jos tähän ei ole mahdollisuutta on muita vaihtoehtoja mietittävä. Viereiset hampaat ovat intaktit, purenta auki edestä dd.13-23 joten pintakiinnitteisellä Maryland sillalla saadaan hammas heti poiston jälkeen korvattua.

Alkutilanne

Ennen mitään toimenpidettä yläleuka skannataan ja lopulliseen d.22 muotoon käytetään omaa hampaan muotoa. Tämän jälkeen d.22 poistettiin ja poistokuoppa puhdistettiin huolellisesti. Kuoppaan laitettiin Bio-Oss Collagen, joka ylläpitää luuvolyymiä. Yläleuka, alaleuka ja purenta jäljenetään työn valmistusta varten.

Yksisiipinen Maryland ja poistettu d.22

Korvaava hammas valmistettiin litiumdisilikaatista (e.max) jyrsimällä omalla vastaanotolla ja maalattiin vastaamaan poistettua hammasta. Hampaan muoto kopioitiin lähes täysin vastaamaan omaa, vain distaaliosastaan hammasta venytettiin hieman jolla saatiin approksimaaliväli umpeen. Yläleuassa yksisiipinen Maryland kestää tutkimuksien mukaan paremmin kuin kahdella siivellä kiinni oleva. Kiinnityksen paikka voitiin jättää palatinaalisesti eikä omaa hammasta tarvinnut hioa lainkaan, sillä purenta on auki edestä eikä tilanpuutetta ollut.

Alkutilanne
Heti sementoinnin jälkeen

Hoito tehtiin yhden päivän aikana, kahdella käynnillä. Ensimmäisellä käynnillä jäljennettiin hampaat, poistettiin d.22 ja graftattiin poistokuoppa (Bio-Oss Collagen). Tämän jälkeen potilaalla oli noin 2h tauko, jonka aikana työ valmistettiin.

Toisella käynnillä työ sovitettiin ja sementoitiin paikoilleen muovisementillä (Variolink Esthethic).

Loppunäkymä heti sementoinnin jälkeen

Kontrollikuvat

Potilas otettiin kontrolliin, kun poistosta ja työn sementoinnista oli 2kk aikaa. Potilas on ollut tyytyväinen lopputulokseen, puhdistaminen on onnistunut hyvin, eikä kipua ole ollut lainkaan ensimmäisen toimenpidepäivän jälkeen.

2 kuukauden paranemiskuva
Palatinaalinen näkymä
Ien on hyvin parantunut
2kk poistosta rtg-kuva

Harjoittele ennen potilaita

Harjoittelu ennen potilaita auttaa sinua valmistautumaan tulevaan, eikä kaikkea tarvitse kokeilla potilaille ensimmäistä kertaa.

Oheisessa kurssissa käydään läpi kuinka voit itse valmistaa samanlaisen rakenteen. Harjoituksessa tehdään sama työ mitä edellä olevassa tapauksessa tehtiin.

Responses

 1. Todella nätti lopputulos ja potilaalle helppo hoidollisesti.   Nämä yksisiipiset tuntuvat toimivan nimenomaan ylhäällä kakkosten tai alhaalla inksiiivien korvaamiseen hyvin. 
   
  Kuvien perusteella korvattu 22 on kulunut voimakkaasti sivuliikkeessä alakulhampaaseen ja vuosien saatossa koko kärki on leikkaantunut. Näyttäisi että olet kopioinut myös tuon kulumispinnnan täysin, joka voi johtaa rakenteen hajoamiseen.  
  [attach]11[/attach]
  Eli kysymys kuuluukin miten tämä oli otettu huomioon?

 2. Ohessa on kuva CEREC:n virtuaaliartikulaattorista alaleuan liikkeistä, liuku kulkee voimakkaasti kulmahampaan kautta ja hieman d.21 protruusiossa. Sivuliikkeistä ja protruusiosta d.22 on otettu pois, joten kovaa vääntöä tähän ei pitäisi tulla.

  [attach]12[/attach]

  Purenta on etualueelta melko reilusti auki, potilas on tähän tilanteeseen tottunut.

  [attach]13[/attach]

 3. Hyvähyvä,  Potilaalla taitaa olla kielitursotusta kun etualueen avopurenta löytyy 

 4. Potilas kävi kontrollissa, lisätty noin 2kk paranemisen jälkeen kontrollikuvat, sekä rtg-kuva 

Comments are closed.